RF: La copa dal café

Desgrazies

Domenia, 14.04.2024 da les 12:45-13:00

L vën me plu rujenà de desgrazies. La comunicazion y i massmedia viv de desgrazies. Iel pa mesun audì nce robes positives? Program de Hugo Senoner