TV: Turism tla Ladinia

Ativitèdes te la natura a mesacosta

Juebia, 29.08.2019 da les 20.50-21.05

Aldò del tormen Vaia se à scomenzà a meter ensema projec e idees per fèr a na vida che l teritorie da mesacosta no l vegne sentù desche n post desodech e arjumà ma che enveze l sie tout sù desche n lech ciatarul e pien de marevea olache se pel fèr ativitèdes de desvaliva sorts. Descorir strèdes neves e jir dò troes che no se à mai fat porta a proèr emozions e sensazions che no se à mai abù e ne dèsc l met de inscinuèr na conescion fona anter nos e la natura.

Program de Cinzia Pistoia, camera y tai Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel