RF: Ladinia live

Unika 2019

Mercui, 28.08.2019 da les 13.45-14.00

Edizion iubilara per l'Unika. 25 ani iel bel passà da canche la mostra dl’artejanat artistich de Gherdëina ie unì metuda a ji per l prim iede. A chësta esposizion particulera partezipea perchël nce truep cumëmbri che ne fej nia plu pert dla grupa. Dlongia i 32 cumëmbri atives saral nce da udëi lëures de bën 43 cumëmbri dl passà dl'Unika.
Ntervista cun l president Christian Stl Holzknecht.

Conduzion Leo Senoner